Informacja Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Informacja
Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
na temat etiologii zachorowań na grypę.
W związku z nieprecyzyjnymi informacjami na temat wirusów grypy, powodujących obecną falę zachorowań, proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień:
1. Czynnikiem etiologicznym wywołującym zachorowania na grypę, w sezonie 2012/2013, są wirusy grypy typu A: H1N1 i H3N2, określane potocznie jako wirusy grypy sezonowej.
2. Rozróżnianie (przeciwstawianie) tzw. „świńskie grypy” i „grypy sezonowej” jest z punktu widzenia epidemiologicznego błędem. Wirus grypy A/H1N1, który w 2009 roku pojawił się po raz pierwszy i był powodem ogłoszenia przez WHO pandemii, obecnie jest na stałe obecny w środowisku i jest on głównym czynnikiem wywołującym obecne zachorowania. W świetle powyższego określanie wirusa A/H1N1 wirusem „świńskiej grypy” jest nieuzasadnione, gdyż wirus ten już od ponad 3 lat jest wirusem „ludzkiej grypy”
3. Jakkolwiek są doniesienia, że wirus A/H1N1 częściej powoduje powikłania ze strony płuc, to dotychczasowe dane epidemiologiczne z grudnia 2012r. i stycznia 2013r. nie potwierdzają tego. W województwie wielkopolskim wskaźnik hospitalizacji w tym okresie, z powodu powikłań płucnych wśród osób chorujących na grypę, wynosił 0,3-0,5 %. Tak więc ponad 99% chorych na grypę wraca do zdrowia bez powikłań.
4. Wirusy grypy sezonowej A/H1N1 i A/H3N2, oraz wirusy grupy B (Wisconsin) są w składzie szczepionki na sezon grypowy 2012/2013. Istnieje więc możliwość ochrony przed zachorowaniem na grypę, a zwłaszcza przed powikłaniami pogrypowymi. Szczepieniu powinny przede wszystkim poddać się osoby z grupy ryzyka: przewlekle chorzy (astma, cukrzyca, choroby - układu krążenia, oddychania, nerek); w stanach obniżenia odporności; osoby w wieku powyżej 55 lat. Mimo zwiększonej liczby zachorowań na grypę w każdej chwili szczepienie jest uzasadnione, a zasadniczym przeciwskazaniem jest ostra infekcja, u osoby poddającej się szczepieniu.
dr. n. med. Andrzej Trybusz
Comments