Informacje o naborze 2015/2016

Nabór na rok szkolny 2015/2016


Szanowni Państwo,

W życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się nowy etap. Pierwszy, jakże ważny etap edukacji przedszkolnej. Stajecie Państwo przed wyborem placówki, do której chcecie zgłosić swoje dziecko oraz przed nurtującym Was pytaniem: co zrobić, żeby Nasze dziecko na pewno znalazło miejsce w wybranym przedszkolu.

W celu zaoszczędzenia Państwu niepotrzebnego stresu oraz skróceniu do minimum czasu oczekiwania na listy dzieci przyjętych już od roku szkolnego 2005/2006 stworzyliśmy jednolite zasady przyjmowania dzieci do wszystkich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.

 

  • Obowiązuje zasada zapisania dziecka do przedszkola na każdy kolejny rok szkolny poprzez złożenie deklaracji kontynuacji. Rodzice mogą zmienić przedszkole składając kartę zgłoszenia w innej placówce, wcześniej informując o tym dyrektora dotychczasowej placówki. i  jednocześnie składając rezygnację
  • Na pierwszej stronie karty zgłoszenia, wpisujecie Państwo placówkę, do której chcielibyście w pierwszej kolejności zapisać dziecko. Na dole tej strony mogą Państwo wpisać maksymalnie dwie placówki „rezerwowe”, do których chcielibyście zapisać dziecko w przypadku, gdy w wybranym w pierwszej kolejności przedszkolu zabraknie miejsc. Wypełnienie listy „rezerwowej” nie jest konieczne, jednak pragniemy zwrócić uwagę, że dokonanie dodatkowych wyborów zwiększa szansę na przyjęcie dziecka.
  • Dzieci w wieku 5 i 6 lat ( urodzone w II połowie roku ) mogą realizować przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (oddziały te zapewniają całodzienną bezpłatną opiekę) lub w przedszkolach.
  • Dzieci w wieku 6 lat mają prawo rozpocząć naukę w klasie I.
  • W przypadku, gdy podacie Państwo tylko jedną placówkę, a dziecko nie zostanie do niej przyjęte, zostanie ono umieszczone na liście rezerwowej, liście dzieci oczekujących na przyjęcie do tej placówki.
  • Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć tylko w jednej placówce niezależnie od wypełnienia listy „rezerwowej”.


Najważniejsze terminy

 

  • Od dnia 16 marca 2015 r. Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) mogą Państwo  wydrukować z naszej strony internetowej - karta zgłoszenia składa się z dwóch części czyli z wniosku i załącznika -kryteria poznań.
        Ze strony internetowej Urzędu Miasta Poznania http://www.city.poznan.pl/oswiata/rekrutacja., możecie Państwo pobrać oświadczenia , które są niezbędne przy rozpatrywaniu wniosku  przez Komisję Rekrutacyjną. 
        W przypadku wszelkich nie jasności zapraszamy i chętnie odpowiemy na pytania na miejscu.

 

  • Od dnia 16 marca do dnia 27 marca 2015 r. składają Państwo wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z załącznikami tylko w tej placówce, którą wskazali Państwo na pierwszej stronie.

 

  • Dnia 15 kwietnia 2015r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników – wywieszenie w placówkach list wszystkich dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli bądź oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.