O przedszkolu

Co należy wiedzieć o naszym przedszkolu?

Przedszkole nr 66 „Zaczarowany Ogród” istnieje już ponad 60 lat, pracuje tu wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna. Wiele nauczycielek posiada dodatkowe kwalifikacje, które umożliwiają im prowadzenie zajęć dodatkowych np. logopedia.
Placówka znajduje się w samym centrum Poznania przy u. Noskowskiego 35/37 , w piętrowym budynku wolnostojącym , otoczonym dwoma pięknymi ogrodami. . Na obu ogrodach znajdują się piaskownice i drewniane urządzenia zabawowe. Ogrody są zacienione przez wspaniałe drzewa, które chronią dzieci przed słońcem podczas letnich upałów.

W przedszkolu zorganizowano sześć oddziałów, do których obecnie uczęszcza 148 dzieci. Każda z grup nosi nazwę mieszkańca ogrodu. Nazwy są niezmienne od wielu lat .Są to: Żabki, Skrzaty, Motylki, Pszczółki , Biedronki i Wiewiórki. . Przedszkole posiada sale wyposażone w zaplecze kuchenne i gospodarcze. Przestronne sale wyposażone są w ciekawe zabawki, gry, a przede wszystkim w meble dostosowane do wieku dzieci i zgodne z obowiązującymi przepisami.   
                                                                             
 Zapewniamy dzieciom równomierny, integralny rozwój wszystkich sfer osobowości, czuwamy nad rozwojem fizycznym, kształtujemy zmysły, uczymy kierowania emocjami i rozwijamy sprawności emocjonalne. Pracujemy w oparciu o dwa autorskie programy ,,Przeciwdziałania agresji u dzieci w wieku przedszkolnym" oraz z Programem Zdrowotnym -"Jestem zdrowym Przedszkolakiem" , które pomagają nam w przeciw działaniu zachowaniom agresywnym i pomagają nam przekazać dzieciom w sposób ciekawy co to znaczy -ŻYĆ ZDROWO !!!
Dla dzieci rozpoczynających edukację w przedszkolu i ich rodziców , przedszkole oferuje własny program adaptacyjny.

Jesteśmy placówką publiczną. Organem prowadzącym jest Miasto Poznań. Nadzór pedagogiczny nad placówka sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Dokumentem regulującym funkcjonowanie placówki jest Statut Przedszkola Nr 66.

Od lat współpracujemy z wieloma instytucjami kulturalnymi, i nie tylko, które wspierają nas w tworzeniu dzieciom warunków do rozwijania przeróżnych zainteresowań. W ciągu ostatnich lat naszym priorytetem jest zdrowie w szerokim tego słowa znaczeniu.
Poprzez realizowanie programu „ Zdrowy przedszkolak , chcemy aby nasi wychowankowie umieli odnaleźć się we współczesnym świecie, przestrzegali zasad tolerancji  i komunikacji , znali pojęcie zdrowego trybu życia , a przede wszystkim dążyli do dalszego rozwoju wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności.

Przedszkole nasze posiada 150 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17. 00Dzień w przedszkolu "Zaczarowany Ogród"

Co czeka na przedszkolaka po przekroczeniu bram „Zaczarowanego Ogrodu”:

6.00 - 8.30 zabawy indywidualne i pod kierunkiem nauczyciela, ćwiczenia poranne z elementami gimnastyki, zabawy ruchowe, czynności porządkowe

8.30 - 8.50 przygotowujemy się i zasiadamy do pierwszego śniadania

8.50 - 9.00 mycie zębów i przygotowania do zajęć dydaktycznych

9.00 - 11.15 zajęcia edukacyjne z panią wychowawczynią (z dominacją ruchu, działalności plastycznej, technicznej, konstrukcyjnej i umysłowej) 

11.15 - 11.30 przygotowujemy się do drugiego śniadania

11.30 - 13.30 najmłodsze dzieci odpoczywają na leżaczkach, starsze korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, słuchają opowiadań, bawią się lub kończą zajęcia wcześniej rozpoczęte, korzystają również z zajęć dodatkowych

13.30 - 14.00 wszyscy zjadają pyszny obiadek

14.00 - 16.45 to czas na wspólną zabawę w kącikach zainteresowań, zabawy ze śpiewem, pracę indywidualną, a przede wszystkim pobyt na świeżym powietrzu na jednym z naszych pięknych ogrodów wyposażonych w urządzenia zabawowe

17.00 ostatni przedszkolacy opuszczają swoje ulubione zabawki i Panie, ale na krótko. Już następnego dnia rano z ochotą wbiegają do przedszkola.