Przedszkolaki pomagają.....

Jacuś

03.09.2014 roku skończył 5 lat, urodził się zdrowy, rozwijał się prawidłowo. Mając 3,5 miesiąca przeszedł zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, sepsę. W szpitalu spędził ponad 3 miesiące, przeszedł operację drenaż ropniaków podtwardówkowych, ma zaniki korowe i podkorowe mózgu. Dziś  w konsekwencji tamtej choroby, choruje na ciężką padaczkę lekooporną - zespół Gastauta-Lennoxa, został zakwalifikowany do diety ketogennej, którą jest leczony od września 2011 r. w Chorzowskim Centrum Onkologii i Pediatrii. Od 13.02.2012 roku nie miał ani jednego ataku padaczki! Jacuś ma niedowład 4-kończynowy spastyczny, niedorozwój psycho-ruchowy, (nie chodzi, nie siedzi samodzielnie, nie słyszy, nie mówi). Stwierdzono u niego głęboki, obustronny niedosłuch, jest obustronnie implantowany ślimakowo. Codziennie,  jest rehabilitowany przez fizjoterapeutów, pedagoga, surdopedagoga, logopedę, tyflopedagoga, psychologa specjalnego, korzysta z dogoterapii i hipoterapii. Jako rodzice robimy wszystko, aby w przyszłości Jacuś stał się jak najbardziej samodzielny. Obecnie jest bardzo ruchliwym, energicznym i ciekawym świata dzieckiem, zaczął siadać, raczkować i wstawać, nadal jednak nie utrzymuje równowagi i nie chodzi. Pomimo naszej staranności potrzebuje pieniążków na fotelik rehabilitacyjny, na wózek, zakup leków, suplementów diety, środków higienicznych, ubrań, butów ortopedycznych, turnusy rehabilitacyjne, rehabilitację, basen, pomoce dydaktyczne, dojazdy do Szpitala w Warszawie, Chorzowie, ubezpieczenie implantów i części wymienne do nich. Rehabilitacja zaczyna przynosić efekty,  Jacuś, nie mówi, ale interesuje się otaczającym światem, chętniej nawiązuje kontakt wzrokowy i zaczyna obserwować i naśladować otaczające go osoby. Nadal jednak wymaga intensywnej terapii i stymulacji,  jest dzielny i cierpliwy, a my  rodzice wierzymy, że stan zdrowia Jego się cały czas będzie  polepszał.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Zwracamy się z serdeczną prośbą o włączenie się do akcji
zbierania baterii

Jacek jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą", bardzo proszę o wpłaty nawet drobnych kwot na moje subkonto: www.dzieciom.pl 11351 Drajer Jacek oraz 1% podatku     

                                                                                               Za okazaną pomoc serdecznie dziękuję.

                                                                                    Anna i Marcin Drajer z Jacusiem

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" ul. Łomiańska 5 01-685 Warszawa   

Bank BPH S.A.  15 1060 0076 0000 3310 0018 2615                        

 tytułem: 11351 Drajer Jacek darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

Status organizacji pożytku publicznego KRS: 0000037904, NIP 118-14-28-385

01-685 Warszawa, ul Łomiańska 5, Tel.: (022) 833-88-88, www.dzieciom.pl

DLA WALDKA

 

Szanowni Państwo!                             

 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” udostępniła naszemu niepełnosprawnemu synowi Waldkowi indywidualne konto, na którym gromadzimy środki pieniężne. Urodził się on w 2005 roku z wodogłowiem, stwierdzono dziecięce porażenie mózgowe w wyniku, którego Waldek nie chodzi, nie mówi i samodzielnie nie siedzi.  Po przebytym pozachłystowym zapaleniu płuc Waldek oddycha przez rurkę tracheotomijną, a pokarmy otrzymuje przez zestaw grawitacyjny do gastrostomii. Obecnie Waldek jest objęty opieką przez Wielkopolskie Hospicjum dla Dzieci w Poznaniu. W 2011 r. urodził się nam drugi syn Wojtek. Pieniądze przekazane przez Państwa pokryją koszty zakupu lekarstw, środków opatrunkowych, a zwłaszcza rehabilitacji i turnusów rehabilitacyjnych.    

               W tym celu prosimy Państwa o przekazanie odpisanego 1 % podatku na indywidualne subkonto naszego syna lub wpłacenie darowizny na poniżej podane konto.

               Za okazaną pomoc dziękuje Waldek z rodzicami.   

  Monika i Krzysztof Piasek

  ul. Szamotulska 30C/3; 64–560 Ostroróg

  Tel. 601597228; e-mail: piasek1978@interia.pl

 

          

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

KRS 0000037904

z dopiskiem: 5005 Piasek Waldemar – na leczenie i rehabilitację

"Paka dla zwierzaka" - Zachęcamy Państwa do zbiórki żywności i nie tylko dla zwierzaków

Za okazaną pomoc- serdecznie dziękujemy!!!

Comments