Nauka - udzielanie pierwszej pomocy 
 
 
 
 
 


Pamiętajcie jeżeli potrzebujecie pomocy
 numery telefonu na :

Policja ---> 997
Straż Pożarna ---> 998
Pogotowie Ratunkowe ---> 999
Europejski numer ratunkowy ---> 112

Nie bądź obojętny na los innych ludzi

Reaguj,

informuj

dzwońComments