Ramowy rozkład Dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela,  zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę,praca indywidualna z dziećmi, czynności organizacyjne

8.00-8.15

Zabawy ruchowe

8.15-8.30

Przygotowanie do śniadania; wyrobienie nawyków i czynności higienicznych i kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka

8.30-9.00

I  śniadanie

 

9.00-9.15

Czynności higieniczne;  mycie zębów

9.15-10.15

Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego, przy wykorzystaniu przygotowanych przez nauczyciela materiałów i środków dydaktycznych

( 2x w tyg. Rytmika)

10.15-11.00

Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, w przypadku złych warunków atmosferycznych zabawy ruchowe i swobodne w sali

11.00-11.10

Czynności higieniczno- samoobsługowe

11.10-11.30

II śniadanie

11.30-13.00

Odpoczynek na leżakach

13.00-13.30

Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu

13.30-14.00

Obiad

14.00-14.30

Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, utrwalanie piosenek, wierszy, zabawy ruchowe

14.30- 15.30

Zabawy dowolne w ogrodzie ( przy złej pogodzie w sali)

15.30-16.00

Zabawy dowolne wg zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, obserwacja pedagogiczna, czynności porządkowe

 

Comments