Zajęcia dodatkowe

Oprócz codziennych zajęć ze swoją panią dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych (płatnych i bezpłatnych) rozwijających ich zainteresowania, poprawiających sprawność fizyczną oraz kształtujących postawę religijną.

Zajęcia bezpłatne:

• katecheza - odbywa się we wszystkich grupach wiekowych począwszy od 4-latków dwa razy w tygodniu
• gimnastyka korekcyjna - dla dzieci 5- i 6-letnich, u których stwierdzono nieprawidłowości rozwojowe; wymagane skierowanie od lekarza; zajęcia dwa razy w tygodniu
• zajęcia logopedyczne - objęte są nimi dzieci 6-letnie, u których występują zaburzenia mowy utrudniające komunikację językową i naukę; zajęcia raz w tygodniu
.  zajęcia rytmiczne -odbywają się raz w tygodniu
. język angielski -odbywa się również raz w tygodniu w każdej grupieDodatkowe zajęcia płatne realizowane w naszej placówce:
  • Język angielski
  • zajęcia sportowe organizowane przez Akademię Reksia,
  • zajęcia z baletu


Comments